Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Poskytujeme vysoko kvalitné a komplexné služby prispôsobené nášmu klientovi.

cam - am, s.r.o.

Vznikla v roku 2016 s cieľom poskytovať služby v oblasti INŽINIERSKEJ ČINNOSTI a STAVEBNÉHO DOZORU.

Sme súčasťou mnohých projektov s rozličným zameraním, vytvorili sme tím ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stavebníctva, ktorý je ochotný splniť Vaše požiadavky. Pomôžeme Vám pri manažmente projektov a investícií, zabezpečovaní povolení pre výstavbu a užívanie a tiež poskytneme profesionálny stavebný dozor.


Odbor výkonu činností

Zabezpečujeme balík služieb pri zastupovaní klienta v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami.

Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti, ktoré s investičnou činnosťou súvisia od spracovania investičného zámeru, projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie,kolaudácie a užívania nehnuteľnosti.

Pre našich klientov zabezpečíme

  • Stavebný dozor pozemných a líniových stavieb.
  • Technický dozor.
  • Inžinierska činnosť v plnom rozsahu (ÚR, SP, KOLAUDÁCIA).
  • Špecializovaná inžinierska činnosť k územnému plánovaniu.
  • Zastupovanie investorov v konaniach štátnej stavebnej správy (IBP, SSI, PÚ, ŠSD).
  • Komplexné riadenie stavebnej výroby.
  • Poradenstvo v oblasti stavebného práva.
  • Vedenie tendrov.
Naša spoločnosť pri práci využíva aplikáciu

PlanRadar

DIGITÁLNE RIADENIE STAVEBNÝCH ÚLOH, KOMUNIKÁCIE A REPORTOV PRIAMO V TERÉNE.
PlanRadar pomáha stavebným a realitným tímom s efektívnou realizáciou a spoluprácou na projektoch.

Letecké práce

Na kontrolu stavieb používame okrem iných moderných technológií aj dron (UAV) - YUNEEC H520

Nazrite do našej galérie

Nájdete tu fotky a videá z našich už zrealizovaných alebo práve prebiehajúcich projektov.

Naše technické vybavenie

Leica BLK3D

Unikátna technológia od Leica Geosystems spája funkcie laserového diaľkomeru a fotogrametrie vďaka čomu dokáže merať dĺžky a plochy priamo z fotografie. Každá fotografia, ktorú vytvoríte s Leica BLK3D je kompletným a veľmi presným 3D záznamom fotografovaného priestoru či objektu, v ktorom následne dokážete odmerať akúkoľvek vzdialenosť medzi dvoma bodmi, či vypočítavať plochy.

Leica SPRINTER 150(M)/250M

Tento model pokrýva takmer všetky stavebné úlohy. Automaticky určuje prevýšenie (delta výšku). Stačí zadať referenčnú výšku, odmerať zámeru vzad, zámeru vpred a výsledok sa hneď zobrazí. Pre kontinuálne meranie (tracking) stačí zvoliť mód kontinuálneho merania a priemerovania pre presnejšie výsledky.

Leica DISTO S910 P2P set

Leica DISTO S910 P2P set obsahuje revolučný 3D laserový diaľkomer, statív Leica TRi120 a sklonový adaptér Leica FTA 360.

Leica GS18T s ovládačom CS20

Profesionálny geodetický systém GNSS pre meranie v reálnom čase (RTK). Leica GS18 T je najrýchlejším a najľahšie ovládateľným GNSS prijímačom a RTK roverom na svete. Táto najnovšia inovácia spája GNSS technológiu s inerciálnym meracím systémom (IMU), ako prvým skutočným kompenzátorom náklonu, ktorý je imunný voči magnetickým vplyvom a nevyžaduje kalibráciu.

Osvedčenia

I NOVÉ 18.09.2020 I
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
"Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác"