Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Poskytujeme vysoko kvalitné a komplexné služby prispôsobené nášmu klientovi.

cam - am, s.r.o.

Vznikla v roku 2016 s cieľom poskytovať služby v oblasti INŽINIERSKEJ ČINNOSTI a STAVEBNÉHO DOZORU.

Sme súčasťou mnohých projektov s rozličným zameraním, vytvorili sme tím ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stavebníctva, ktorý je ochotný splniť Vaše požiadavky. Pomôžeme Vám pri manažmente projektov a investícií, zabezpečovaní povolení pre výstavbu a užívanie a tiež poskytneme profesionálny stavebný dozor.

 

Odbor výkonu činností

Zabezpečujeme balík služieb pri zastupovaní klienta v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami.

Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti, ktoré s investičnou činnosťou súvisia od spracovania investičného zámeru, projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie,
kolaudácie a užívania nehnuteľnosti.

Pre našich klientov zabezpečíme

Stavebný dozor pozemných a líniových stavieb.
Technický dozor.
Inžinierska činnosť v plnom rozsahu (ÚR, SP, KOLAUDÁCIA).
Špecializovaná inžinierska činnosť k územnému plánovaniu.
Zastupovanie investorov v konaniach štátnej stavebnej správy (IBP, SSI, PÚ, ŠSD).

Komplexné riadenie stavebnej výroby.

Poradenstvo v oblasti stavebného práva.

Vedenie tendrov.

Nazrite do našej galérie

Nájdete tu fotky a videá z našich už zrealizovaných alebo práve prebiehajúcich projektov.

Naša spoločnosť pri práci využíva aplikáciu

„bsgapp“ pre mobilné zariadenia.

/ digitalizácia administratívy v stavebnej výrobe
/ riadenie dokumentácie
/ kontrola kvality
/ prehľad