Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Poskytujeme vysoko kvalitné a komplexné služby prispôsobené nášmu klientovi

cam - am, s.r.o.

Vznikla v roku 2016 s cieľom poskytovať služby v oblasti INŽINIERSKEJ ČINNOSTI a STAVEBNÉHO DOZORU.

Sme súčasťou mnohých projektov s rozličným zameraním, vytvorili sme tím ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stavebníctva, ktorý je ochotný splniť Vaše požiadavky.

Pomôžeme Vám pri manažmente projektov a investícií, zabezpečovaní povolení pre výstavbu a užívanie a tiež poskytneme profesionálny stavebný dozor.

 

Odbor výkonu činností

Zabezpečujeme balík služieb pri zastupovaní klienta v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami. Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti, ktoré s investičnou činnosťou súvisia od spracovania investičného zámeru, projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie, kolaudácie a užívania nehnuteľnosti.

Pre našich klientov zabezpečíme

  • stavebný dozor pozemných a líniových stavieb
  • technický dozor
  • inžinierska činnosť v plnom rozsahu (ÚR, SP, kolaudácia)
  • špecializovaná inžinierska činnosť k územnému plánovaniu
  • zastupovanie investorov v konaniach štátnej stavebnej správy (IBP, SSI, PÚ, ŠSD)
  • komplexné riadenie stavebnej výroby
  • poradenstvo v oblasti stavebného práva
  • vedenie tendrov
 

Kontaktujte nás


OFFICE MANAGER /
Jana Šipošová
siposova@camam.sk
0911 - 961 572

IČO: 50 579 525
DIČ: 2120384849
IČ DPH: SK2120384849
cam - am, s.r.o.
J. Kozáčeka 13
960 01 Zvolen