Kontakt


Fakturačné údaje  fakturacne udajepng

IČO: 50 579 525
DIČ: 2120384849
IČ DPH: SK2120384849

cam - am, s.r.o.
J. Kozáčeka 13
960 01 Zvolen

OFFICE MANAGER /
Jana Šipošová
siposova@camam.sk
0911 - 961 572


STAVEBNOTECHNICKÝ DOZOR /
Miroslav Hriň
hrin@camam.sk
0911 - 601 500

STAVEBNOTECHNICKÝ DOZOR /
Ing. Martin Hajdony
hajdony@camam.sk
0911 - 894 812

TECHNICKÝ DOZOR /
Roman Drobňák
drobnak@camam.sk
0914 - 125 886

STAVBYVEDÚCI /
Ing. Oto Bradáč
0919 - 395 887

PRÍPRAVÁR / PILOT UAV
Norbert Hriň
norberthrin@camam.sk
0917 - 855 380