Aktuálne projekty

Popis skratiek výkonu činností pri jednotlivých projektoch

VGP Park Zvolen Park sa nachádza na severo-západnej strane mesta Zvolen, cca. 1,4 km od rýchlostnej cesty R1 Bratisl

VGP Park Zvolen

Rozsah činnosti / IČ - SK, SD, KS

DCP - DETSKÉ CENTRUM POVRAZNÍK, BANSKÁ ŠTIAVNICA

SO 03 - VONKAJŠIE IHRISKÁ
03/2020
TIDLY SLOVAKIA, a.s.

Video z projektu - TU

POC - Ubytovacie zariadenie

01/2020 - 12/2022
TIDLY SLOVAKIA, a.s.
Rozsah činnosti / IČ-ÚK, IČ-SK, IČ-KS, EIA, T, STD, ABT

POC - Výučbové lyžiarske stredisko

01/2020 - 12/2022
TIDLY SLOVAKIA, a.s.
Rozsah činnosti / IČ-ÚK, IČ-SK, IČ-KS, EIA, T, STD, ABT

STR - Voľnočasové športové zariadenie / BŠ

STR - Voľnočasové športové zariadenie / Banská Štiavnica

10/2018 - 10/2019
TIDLY SLOVAKIA, a.s.
Rozsah činnosti / ABT, IČ-KS, STD, T