Letecké práce UAS

Máme skúsenosti s lietaním v riadenom vzdušnom priestore - CTR

Letecké inšpekcie stavieb

Foto & video

Obhliadky nehnuteľností


Vydané dokumenty / oprávnenia

  • Povolenie na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota.
  • Registrácia zariadenia na dopravnom úrade.
  • Povinné poistenie zodpovednosti za škodu.
  • Povolenie na výkon leteckých prác.
  • Prevádzková príručka schválená dopravným úradom.
 

Výhody dronových inšpekcií na stavbách

Drony ponúkajú mnoho výhod v porovnaní s tradičnými metódami inšpekcií na stavbách. Ich rýchlosť a flexibilita umožňujú preskúmať aj ťažko dostupné miesta, ako sú výškové budovy, strechy, komíny a iné konštrukcie. Drony dokážu získať vysoko kvalitné fotografie a videá, a to v reálnom čase.

Využitie dronových systémov

Pri inšpekciách na stavbách používame vysokošpecializované dronové systémy vybavené najnovšou technológiou, čo umožňuje získať detailné a presné údaje o stavbe.

Typy inšpekcií, ktoré vykonávame

Náš rozsah činností zahŕňa rôzne typy inšpekcií na stavbách. Patrí sem kontrola stavu konštrukcií, inšpekcie strešných plôch, monitorovanie stavu fasád a priebežná kontrola stavby počas rôznych stavebných fáz. Naše služby sú prispôsobené potrebám zákazníka, a preto sme schopný realizovať inšpekcie podľa špecifických požiadaviek.

INŠPEKCIE NA STAVBÁCH: RÝCHLE, PRESNÉ
A EFEKTÍVNE RIEŠENIA

Pri inšpekciách na stavbách je dôležité mať k dispozícii rýchle, presné a efektívne riešenia, ktoré vám umožnia získať všetky potrebné údaje o stavbe bez zbytočného oneskorenia alebo zvýšených nákladov. Naša činnosť sa zameriava práve na poskytovanie týchto kľúčových prvkov.

Rýchlosť je jednou z najväčších výhod použitia dronov pri inšpekciách na stavbách. Tradičné metódy inšpekcií často vyžadujú manuálnu
prácu, kedy sa pracovníci musia
fyzicky dostať na výškové alebo ťažko prístupné miesta, čo je časovo náročné a niekedy aj nebezpečné. Drony však dokážu efektívne preskúmať všetky časti stavby vrátane tých najťažšie prístupných, čím sa výrazne skracuje čas potrebný na inšpekciu.

Efektívnosť je dôležitá pre úspešné vykonávanie inšpekcií na stavbách. Vďaka vysokošpecializovaným dronovým systémom a technológiám dokážeme získať údaje z väčšej vzdialenosti a v rozsiahlejšom meradle. To znamená, že je možné efektívne skontrolovať celú stavbu bez nutnosti manuálnej prechádzky po celej ploche. Okrem toho sa získané údaje môžu jednoducho spracovať a vizualizovať, čo uľahčuje interpretáciu výsledkov a zlepšuje komunikáciu so zákazníkom.

Spolupráca s nami ako profesionálmi pre letecké inšpekcie na stavbách vám prináša výhody rýchlosti, presnosti a efektivity. Zabezpečujeme rýchle a spoľahlivé získavanie údajov, ktoré vám umožní efektívne riadiť stavbu, identifikovať problémy včas a optimalizovať procesy.

RÔZNE TYPY INŠPEKCIÍ POKRÝVANÝCH NAŠOU ČINNOSŤOU

Naša činnosť pre letecké inšpekcie na stavbách zahŕňa širokú škálu rôznych typov inšpekcií. S využitím vysokošpecializovaných dronových systémov sme schopní poskytnúť pokrývanie nasledujúcich typov inšpekcií:

KONTROLA STAVU KONŠTRUKCIÍ

Tento typ inšpekcie je zameraný na skúmanie stavu rôznych konštrukcií na stavbe, ako sú nosné stĺpy, trámy, mosty a iné kritické časti. Drony nám umožňujú detailne skenovať a vyhodnocovať vizuálne znaky poškodení, deformácií, trhlín alebo iných znakov zhoršenia integrity konštrukcie.

INŠPEKCIE STREŠNÝCH PLÔCH

Využitie dronov je vynikajúce pre inšpekcie strešných plôch, či už ide o komerčné budovy, obytné domy alebo priemyselné zariadenia. S dronmi môžeme bezpečne a efektívne preskúmať rôzne vrstvy strešných plôch, skontrolovať poškodenia, netesnosti, stav izolácie a obecný stav strechy.

MONITOROVANIE STAVU FASÁD

Dronové inšpekcie sú tiež veľmi užitočné pri monitorovaní stavu fasád budov. Dokážeme získať vysoko kvalitné fotografie a videá fasád zo všetkých uhlov a výšok. Týmto spôsobom je možné identifikovať poškodenia, závažnosť korózie, opotrebenie povrchu alebo iné nedostatky, ktoré by mohli vyžadovať opravu.

PRIEBEŽNÁ KONTROLA STAVBY

Počas rôznych fáz výstavby je dôležité pravidelne monitorovať stav stavby a kontrolovať dodržiavanie projektových plánov. Drony nám umožňujú efektívne sledovať pokrok stavby, vyhodnocovať kľúčové body ako základy, konštrukčné prvky a inštalácie a včas identifikovať prípadné odchýlky alebo problémy.

 

Naše drony

 

DJI Mavic 3 Cine

DJI Mavic 3 je prevratná novinka vo svete dronov. Disponuje dvomi kamerami, prvá je 4/3 CMOS HASSELBLAD s variabilnou clonou, druhá je TELEKAMERA s funkciou zoom až 28x. Letový čas bol navýšený až o 50% na úžasných 46 minút. Funkcia APAS - Advanced Pilot Assistance Systems 5.0 uľahčuje vyhýbanie sa prekážkam, čím získate plynulejšie zábery a lepší zážitok z lietania.

Certifikát C1

DJI Mavic 3 Cine je prvé bezpilotné lietadlo na svete, ktoré spĺňa parametre európskeho označenia pre drony triedy C1. Drony v tejto triede sú navrhnuté tak, aby boli bezpečnejšie v bežnej prevádzke. Naviac sú vďaka diaľkovej identifikácii pripravené pre takzvaný U-Space. Tento priestor počíta s riadenou prevádzkou v ktorej sa budú spoločne pohybovať pilotované i bezpilotné prostriedky.

Yuneec Typhoon H520

Hexacopter H520E bol špeciálne vyvinutý pre komerčné aplikácie.
H520E je robustná, výkonná a flexibilná platforma UAV.

G a l é r i a

 

Novinky z oblasti legislatívy UAV a inovácií

Aktuálne informácie o zmenách v legislatíve UAV ako aj technologické novinky.


24.3.2022

Lietame zodpovedne a bezpečne s aplikáciou Mám dron

Aplikácia MamDron integruje údaje z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv, s cieľom poskytnúť pilotom dronov všetky dostupné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let.


Dôležité odkazy

Legislatíva pre pilotov UAV, pomoc pri plánovaní letov.

Dopravný úrad

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota.
Legislatíva, formuláre a žiadosti.

VFR Manuál

Online letecká mapa vzdušného priestoru Slovenskej republiky.

3D mapa

3D náhľad na aktívne neletové zóny.
Nápoveda ako používať aplikáciu.

Letové prevádzkové služby slovenskej republiky

Poskytovanie leteckých navigačných služieb vo vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.
 

Náš partner pre letecké práce

Od základného výcviku, cez špecializované dronové kurzy, získanie potrebných povolení až po poradenstvo a zabezpečenie najnovšieho hardvéru či softvéru. Vieme, ako rýchlo sa legislatíva a technológie menia.
Preto pomáhame spoločnostiam, ktorým drony zjednodušujú a zefektívňujú podnikanie.

Kontakt na nášho pilota s licenciou